พระธาตุอิงฮัง

พระธาตุอิงฮัง

พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   พระธาตุอิงฮัง(ในประเทศลาว) เป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม (ในประเทศไทย) สูง 25 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตามทางหลวงสายที่ 13  ประมาณ 13 กิโลเมตร เลียบถนนไปบ้านโพนสิม  แขวงสะหวันนะเขต  …

Read More