ถนนคนเดินเวียงจัน “ลาว Laos”

ตลาดนัด/ถนนคนเดินใน ลาว Laos ถนนคนเดินเวียงจัน ถนนคนเดินเวียงจัน ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณถนนคนเดินมีของขายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ และอาหาร นักท่องเที่ยวจะมีมาเที่ยวซื้อของกันเยอะ แล…

Read More