หลวงพระบาง

หลวงพระบาง

เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang) แขวงหลวงพระบาง หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພະບາງ, ຫລວງພະບາງ) เป็นแขวงหนึ่ง (เทียบจังหวัดของไทย) ของประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคาน และมีเมืองเอกซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศา…

Read More

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (ลาว: ຫ ໍພ ິພ ິທະພ ັນ ແຫ່ງຊາດ; อังกฤษ: Lao National Museum) ตั้งอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโดยเน้นถึงการปฏิวัติในยุค 1970 และตั้งอยู่ในอาคารยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส ใน …

Read More

ผาตั้ง ประเทศลาว

ข้อมูล ผาตั้ง ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียง เป็นภูเขาหินปูนที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และสายน้ำ หากใครที่จะเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง หรือลาวตอนเหนือ จะต้องข้ามสะพานที่มีแม่น้ำซองไหลผ่าน จุดนี้แหละเป็นจุดชมวิวผาตั้งที่สวยงามแห่งหนึ่งที่อ…

Read More