ปากเซ

ปากเซ (ลาว: ປາກເຊ) เป็นเมืองเอกของแขวงจำปาศักดิ์ อยู่ริมแม่น้ำโขง holidayclub999.comเป็นเมืองใหม่พึ่งตั้งได้ไม่นาน เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซโดน ที่บรรจบกับแม่น้ำโขงที่นี่ ปากเซเป็นเมืองที่มีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจกับแขวงจำปาศักดิ์ และนับว่าเป็นศ…

Read More

น้ำตกผาส้วม : ปากเซ

น้ำตกผาส้วม : ปากเซ

น้ำตกผาส้วม : ปากเซ หลังจากที่เราได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกของลาวไปแล้วหลายแห่ง ขอเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวมาเป็นเที่ยวแบบพักผ่อนกันหน่อย เอาเป็นว่าเบาๆก็แล้วกันครับ ปลายทางท่องเที่ยวลาวในครั้งนี้ อยู่ที่ลาวใต้ เมือง ปากเซ นั่นเองครับ “ป…

Read More