พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง)

พระราชวังหลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง) ที่ตั้ง  ถนนสักกะลิน  ตรงข้ามทางขึ้นพระธาตุพูสี เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันอังคาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ตอนเช้า  8.00 น. – 11.30 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคเช้าเวลา  11.00 น. ตอนบ่าย 13.30 น. …

Read More

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง ตลาดเช้า  เมืองหลวงพระบาง เป็นตลาดเช้าที่นักท่องเที่ยวเมื่อไปเที่ยวหลวงพระบางต้องไปเยือนและไปสัมผัส เป็นตลาดที่ชาวบ้านหลวงพระบางที่นำผลิตผลทางการเกษตร  ผักสด สาหร่ายตากแห้ง( สามารถซื้อเป็นของฝากได้ )  ขนมหวาน ของป่า ปลาสด ปลาตากแห้…

Read More

ถนนคนเดินเวียงจัน “ลาว Laos”

ตลาดนัด/ถนนคนเดินใน ลาว Laos ถนนคนเดินเวียงจัน ถนนคนเดินเวียงจัน ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณถนนคนเดินมีของขายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ และอาหาร นักท่องเที่ยวจะมีมาเที่ยวซื้อของกันเยอะ แล…

Read More