เที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง
ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้า  เมืองหลวงพระบาง เป็นตลาดเช้าที่นักท่องเที่ยวเมื่อไปเที่ยวหลวงพระบางต้องไปเยือนและไปสัมผัส เป็นตลาดที่ชาวบ้านหลวงพระบางที่นำผลิตผลทางการเกษตร  ผักสด สาหร่ายตากแห้ง( สามารถซื้อเป็นของฝากได้ )  ขนมหวาน ของป่า ปลาสด ปลาตากแห้ง  หรือมีแม้กระทั่งสัตว์ป่าที่จะเห็นวางเรียงราย ตามถนนเรียบน้ำโขงกันแต่เช้ามืด

ตลาดแห่งนี้ เป็นสีสันยามเช้าของเมืองหลวงพระบาง อยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงพระบางและจุดตักบาตรข้าวเหนียว  ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลวงพระบางแล้ว สามารถเดินดูบรรยากาศของยามเช้า อากาศของช่วงเช้าที่สดชื่น กับการยิ้มแย้มแจ่มใสของชาวบ้าน ของตลาดเช้าแห่งนี้ได้ 

ก่อนที่จะเดินไปร้านกาแฟประซานิยม ร้านกาแฟ ปาท่องโก๋ที่ขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง