ห้วยทราย

ห้วยทราย (ลาว: ຫ້ວຍຊາຍ) เป็นเมืองเอกของแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ประกอบด้วย 88 หมู่บ้าน 14 หมู่บ้านพัฒนา และ 1 บ้านใหญ่ มี 13,086 ครอบครัว ประชากรทั้งหมด 62,223 คน เป็นหญิง 31,500 คน ประชากรในช่วงอายุ 15-40 ปี มี 26,998 คน เป็นหญิง 13,314 คน ตัวเมืองห้วยทรายตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยอีกฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกันคือตัวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยว
ห้วยทรายเป็นเมืองท่องเที่ยวของแขวงบ่อแก้ว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจริง ๆ ของแขวงบ่อแก้วที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม คือ กิจกรรมการโหนสลิงผ่านป่า ซึ่งต้องเดินทางไปจากห้วยทรายไปทางหลวงน้ำทาอีก 70 กิโลเมตร

สำหรับตัวเมืองห้วยทรายนั้นไม่ค่อยใหญ่นัก ชาวลาวนิยมมาซื้อหาของฝั่งไทย คนไทยมาลงทุนทำร้านอินเทอร์เน็ต ร้านขายเบียร์ลาว และโรงแรมที่ห้วยทรายหลายที่ ห้วยทรายมีร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนร้านที่ชาวห้วยทราย ชาวลาว นิยมกินกันประจำเป็นร้านเฝอ ชาวลาวที่เป็นข้าราชการ ทำงานรัฐวิสาหกิจ จะกินเฝอเป็นอาหารหลักมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ส่วนมื้อเย็นส่วนใหญ่จะทำกินกันที่บ้าน

การเดินทาง
การเดินทางไปเมืองห้วยทรายจากประเทศไทย สามารถทำได้โดยผ่านด่านพรมแดนที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นจุดกึ่งกลางในการเดินทางระหว่างเวียงจันทน์กับหลวงพระบาง