หอพระแก้ว และ วัดสีสะเกด

หอพระแก้ว(เที่ยวลาวเวียงจันทน์)

หอพระแก้ว (ภาษาลาว เรียกว่า ຫໍພະແກ້ວ  Hor Phakeo Museum) และ วัดสีสะเกด (ภาษาลาว เรียกว่า ວັດສີສະເກດ  Si Saket Temple)

หอพระแก้ว หอพระแก้ว หอพระแก้ว หอพระแก้ว

เป็นสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือจากการถูกทำลายจากสยาม (เหย?) ซึ่งในประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินมหาราชก่อตั้งกรุงธนบุรีและอัญเชิญ พระแก้วมรกต มาจาก เวียงจันทน์ ซึ่งสถิตอยู่ที่ หอพระแก้วแห่งนี้ ทำให้หอพระแก้วแห่งนี้ว่างเปล่า ต่อมาในสมัยพระนั่งเกล้าฯ (ซึ่งอาณาจักรล้านช้าง หรือลาวเป็นเมืองขึ้นสยาม) เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์คบคิดออกห่างจากสยามและเข้าโจมตียึดหัวเมืองอีสาน เมื่อสยามกำราบชนะแล้วจึงสำเร็จโทษเจ้าอนุวงศ์ และเผาเมือง เวียงจันทน์ เสีย เว้นแต่ หอพระแก้ว และ วัดสีสะเกด

ตำนาน พระแก้ว(พระแก้วมรกต) และพระบาง

พระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับชาวล้านช้าง คือ พระแก้วมรกต และ พระบาง (ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชื่อ หลวงพระบาง เดิมนั้นชื่อเมืองเชียงทอง ปัจจุบัน พระบาง ประทับอยู่ที่หอพระบาง)ซึ่งหลายคนกล่าวว่า พระแก้วมรกตและพระบาง หากอัญเชิญอยู่ในเมืองเดียวกันแล้วมักจะเกิดอาเพท เช่น ในอดีตกาล เมืองหลวงพระบางที่ครั้นมีทั้งสองพระพุทธรูปอยู่ก็เกิดกบฏเชียงใหม่และพม่าเข้ารุกราน เมื่ออยู่เมืองเวียงจันทร์ ก็โดนกรุงธนบุรีเข้าโจมตี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงได้รับฟังตำนานดังกล่าว และเห็นว่า ศิลปะของพระบางควรอยู่คู่กับชาวล้านช้าง (ลาว)มากกว่า จึงทรงพระทานคืนแก่หลวงพระบาง

หอพระแก้ว

หอพระแก้ว เป็นอาคารไม้แกะสลักสวยงาม แต่ไม่ใช่หลังเดิมมีการบูรณะใหม่ภายหลัง ปี 2480 – 2483 โดยเจ้าสุวรรภูมา ภายใน (แม้ไม่มีพระแก้วมรกตอยู่แล้ว) ก็ได้วางพระประธานใหม่ มีพระไตรปิฎกและ ตู้วางโบราณวัตถุต่างๆไว้

วัดสีสะเกด

ส่วนวัด วัดสีสะเกด เป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพง และในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรรูปอยู่มากที่สุด