พิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (ลาว: ຫ ໍພ ິພ ິທະພ ັນ ແຫ່ງຊາດ; อังกฤษ: Lao National Museum) ตั้งอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโดยเน้นถึงการปฏิวัติในยุค 1970 และตั้งอยู่ในอาคารยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 2007 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บริจาคเงินทุนเพื่อช่วยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1925 โดยเป็นที่พำนักของผู้ว่าราชการฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์นี้นำเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศลาว โดยมุ่งเน้นถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวลาวจากนักล่าอาณานิคมต่างชาติรวมถึงกองกำลังจักรวรรดินิยม พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนถนนสามแสนไทย ใกล้กับโรงแรมลาวพลาซ่า

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว
มาเที่ยว National Museum หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวดีกว่า ที่นี่เคยเป็นจวนข้าหลวงของฝรั่งเศสในสมัยที่ยังปกครองประเทศลาวอยู่ ปัจจุบันทางการลาวได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ แต่อาคารยังเป็นแบบเดิมสมัยฝรั่งเศส (เคยมาเมื่อปี 50) ค่าเข้า 10,000 Kip
เข้ามาก็จะเจอธงชาติลาวและธงพรรคคอมมิวนิสต์ลาว ก่อนเลย แผนที่ประเทศลาวที่มีอนาเขตติดกับ 5 ประเทศ ได้แก่ China Myanmar Thailand Cambodia Vietnam ภายในจะแสดงเรื่องราวตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จนถึงปัจจุบัน อย่างในรูปแผนที่ของอณาจักรล้านช้างในอดีต สมัยเจ้าฟ้างุ้ม ที่ครอบคลุมภาคอิสานของไทยทั้งภาค จนมาถึงยุคที่อณาจักรล้านช้างได้ตกเป็นอนานิคมของประเทศฝรั่งเศส และการขยายตัวของพรรคคอมมิวนสต์จากจีนและโซเวียต ปัจจุบันประเทศลาวยังคงปกครองโดยระบอคอมมิวนิสต์อยู่ในทุกวันนี้