ผาตั้ง ประเทศลาว

ข้อมูล

ผาตั้ง

ผาตั้ง
ผาตั้ง

ผาตั้ง ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียง เป็นภูเขาหินปูนที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และสายน้ำ หากใครที่จะเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง หรือลาวตอนเหนือ จะต้องข้ามสะพานที่มีแม่น้ำซองไหลผ่าน จุดนี้แหละเป็นจุดชมวิวผาตั้งที่สวยงามแห่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหน้าของผู้ที่ได้พบเห็น