ถนนคนเดินเวียงจัน “ลาว Laos”

ตลาดนัด/ถนนคนเดินใน ลาว Laos
ถนนคนเดินเวียงจัน

ถนนคนเดินเวียงจัน
ถนนคนเดินเวียงจัน

ถนนคนเดินเวียงจัน ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณถนนคนเดินมีของขายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ และอาหาร นักท่องเที่ยวจะมีมาเที่ยวซื้อของกันเยอะ และบริเวณถนนคนเดินนี้มีร้านอาหารและผับ เรียงรายอยู่มาก นักท่องเที่ยวชอบมานั่งดื่มกิน ตอนกลางคืนเพื่อสัมผัสบรรยากาศเมืองเวียงจัน

ถนนคนเดินเวียงจัน
ถนนคนเดินเวียงจัน

สถานที่ตั้ง อยู่บนถนนพระไชยเชษฐา เลียบริมโขงข้างสวนสาธารณะพระเจ้าอนุวงศ์
เปิดเวลาเข้าชม ทุกเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.